dimarts, 24 de novembre de 2015

Sobre els requisits per treballar professionalment en el sector de l'atenció a persones amb dependència


Alumnes dels cicles formatius de CFGM Atenció a persones en situació de dependència i el CFGS Integració social, persones interessades en els cicle formatius esmentats, el Departament d'Ensenyament ens ha fet arribar les darreres notícies en relació als requeriments de formació dels següents professionals: cuidador/a, gerocultor/a, auxiliar d'ajuda  a domicili i assistent personal.

La modificació de la Resolució de 2 de desembre de 2008 que va aprovar el passat 7 d'octubre el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en la qual es fixen els terminis per acreditar la qualificació dels auxiliars d'atenció a persones en situació de dependència es troba a l'enllaç:


http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12394#top

Les modificacions a destacar són:

  • Es fixa un nou termini per a què el personal auxiliar acrediti la seva qualificació: la data límit és el 31 de desembre de 2017, o en cas que hi hagi obert un procés d'acreditació de l'experiència laboral, quan finalitzi aquest procés.
  • S'habilitarà a les persones que tinguin una edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015 i que puguin acreditar una experiència laboral de 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 10 anys i que no disposin de cap document oficial que acrediti la seva qualificació. L'habilitació del personal auxiliar de més de 55 anys que disposin dels requisits esmentats, serà regulada per la Generalitat de Catalunya.
  • A 1 de gener de 2016, les noves contractacions de professionals hauran de posseir la qualificació professional establerta en la Resolució de 3 de novembre de 2015,  acreditada mitjançant els títols de formació professional o certificats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada