dissabte, 30 de maig del 2015

Oferta de feina per a integradors/es socials a Granollers

Des de TISOC ens han fet arribar informació de dues places per a treballar en un Casal d'estiu a Granollers amb joves nouvinguts, cal formació en integració social.
Per a més informació cliqueu aquí.

Ep, aquests dies són les preinscripcions !!!


Els i les alumnes de primer celebren la finalització de les classes

Ahir va ser el darrer dia de classes "normals"... Ara ja entrem en setmana d'exàmens, entrega de treballs, recuperacions, tancament de curs,...
Aquí en veieu una bona part del grup celebrant-ho !!!

Promoció de la igualtat de gènere

INTRODUCCIÓ:

Durant el llarg de la història la dona a anat patint diferents formes de discriminació. Tot hi que des de la incorporació de la dona al món del treball hi ha hagut una millora d’acord amb la igualtat de gènere, malauradament avui en dia segueixen existint actes masclistes.
Cal dir que també es donen casos de maltractament o discriminació per part de dones cap al sexe contrari, però la gran majoria dels casos són de caire masclista.

Hi ha diferents factors que poden influir i contribuir a la discriminació a la dona, com per exemple:
 • La pobresa
 • La manca de recursos econòmics, socials…
 • La falta d’educació i formació
 • Provenir d’una família amb trets i costums masclistes
 • Etc.
En l’actualitat, hi ha diferents programes i institucions que lluiten contra aquest tipus de discriminació, donant recursos i mitjans per evitar, atendre o tractar aquesta problemàtica en totes les seves etapes i dimensions.
Però tot i això, és imprescindible que tothom, dones i homes, aportem el nostre grà de sorra per fer de la nostra societat, una societat d’igualtat i respecte. L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

·         Què és?
Organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l'equitat de gènere que desenvolupa l'administració de la Generalitat.
Està adscrit al Departament de Benestar Social i Família, a part de les polítiques socials també agrupa les polítiques transversals de gènere, d'infància i adolescència, de juventut, de família i d'immigració.
Una de les seves prioritats és la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per tal d'evitar qualsevol forma de discriminació.

·         On es troba?
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'ebre.

·         Què ofereix?
Atenció a les dones.
Les oficines d'informació a l'Institut Català de les Dones ofereixen:
·         Informació i orientació sobre serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, separacions i pensions o violència masclista. Des d'aquestes oficines es facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables.
·         Serveis gratuïts d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Les visites es concerten prèviament i per accedir al servei s'ha de trucar a l'oficina d'informació corresponent.

A més a més:
·         Convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
·         Convoca subvencions per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.


 LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE A NIVELL INTERNACIONAL

L'organització governamental UNICEF, té en compte la igualtat d'oportunitats i per aixó es basa en uns criteris bàsics d'actuació: pretèn que tant els nens/es i les dones tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar els seus mèrits.
Treballen per garantir que tots els nens i nenes acabats de néixer comencin la seva vida de la millor manera possible per mitjà d'una atenció integrada i també que tingui en compte la igualtat de gènere.
Volen garantir una vida amb possibilitats d'educació per la preparació d'una bona vida en un futur.
UNICEF vol fer saber a les persones que treien les discriminacions de gènere, si les dones participen activament a la societat, es desenvolupa millor i és un dret lliure que han de tenir totes les persones.
S'ha de dir també que la discriminació que pateixen les nenes i les dones és un factor que condiciona molt a l'hora de la sanitat i l'educació, també de prendre decisions importants, de viure lliure de la violència i explotació.

Objectius pel 2015:
 • Impulsar els drets de la dona i la infància.
 • Matricular a les nenes en entorns educatius de qualitat i ajudar-les a mantenir-se.
 • Millora de la salud de la maternitat.
 • Oferir a les nenes un bon començament en la infància.
 • Promoure la protecció de la infància.

Objectius del Govern per la promoció d'igualtat d'oportunitats i de gènere:
 • Facilitar la incorporació a la feina de les dones, després del període de maternitat.
 • Vigilància en inspecció per la igualtat salarial.
 • Augmentar la participació femenina en tots els àmbits.
 • Estudi per millorar la flexibilització d'horaris.
 • Pla de suport a la maternitat.
 • Sistema d'informació que tingui totes les ajudes estatals, autonòmiques i locals.
 • Pla per facilitar la mobilitat a les víctimes de violència de gènere.         
- S'ha fixat un dia que es diu: El dia internacional de la dona (8 de març).
Perquè la societat doni les mateixes oportunitats a les dones que als homes independentment del gènere de la persona. Simplement fer veure a la gent que s'ha de tractar igual a la dona amb els mateixos drets.

- En conclusió per promoure la igualtat de gènere i oportunitats es fa a partir de la publicitat. En campanyes publicitàries de tot tipus, per exemple: anuncis de la televisió i ràdio amb imatges i frases raonables , comprensives i emotives, també la publicitat de la ràdio, en revistes... Des de un principi s'ha de mentalitzar a la gent des de centres educatius i centres sanitaris per tal que la societat tingui interioritzat que una dona i un home són iguals. També deixant a part, raça, religió...
 COM A CONCLUSIÓ:

La discriminació a la dona, ve de molt temps enrere. Sempre s'havia associat a la dona, a la funció de cuidadora dels fills i persones grans de la família, a l'encarregada de fer les tasques de casa i en general de satisfer les necessitats de l'home.
Mica en mica el grup femení, ha anat prenent força i s'ha reivindicat per tal de reclamar els seus drets en la societat. Tot i haver millorat notablement la situació de les dones en la societat en general, avui en dia encara hi ha cultures molt masclistes i que no han evolucionat en aquest aspecte.
La igualtat entre gèneres és, un terme que encara no s'ha aconseguit en la seva totalitat i s'ha de fer un avanç important per trencar hàbits, rutines, creences i tradicions que encara ara estan molt arrelades als costums i pensaments de les persones.
Com a membres de la societat és la nostra responsabilitat lluitar contra la discriminació i és el nostre deure promocionar la igualtat de gènere per tal de millorar la situació i fer que les futures generacions entenguin una realitat diferent basada en la igualtat entre totes les persones i en el respecte cap als demés. Només així podrem evitar diferenciacions, ja siguin en l'àmbit laboral, familiar o social, entre els dos sexes.

Karen, Marta G. i Judith

divendres, 29 de maig del 2015

Sobre la immigració


Què és l'emigració, la immigració i la migració?
La immigració és l’entrada a un país o regió per part de persones que van néixer o són d’un altre Estat o regió.
L'emigració és la sortida de persones d’un país, regió o lloc determinat per dirigir-se a un altre lloc.
La migració engloba els dos termes (immigració i emigració) en general, que seria realitzar qualsevol moviment o el procés del canvi, d’entrada o de sortida d’un lloc.

Causes i conseqüències
FACTORS DE MIGRACIÓ
FACTORS DOLENTS
FACTORS BONS
 • No haver-hi prou llocs de treball.
 • Poques oportunitats.
 • Condicions "primitives"
 • Temor polític.
 • Assistència mèdica pobra.
 • Persecució religiosa.
 • Empobriment.
 • Desastres naturals.
 • Amenaces de mort.
 • Esclavitud.
 • Contaminació.
 • Habitatge pobre.
 • Terratinents.
 • Oportunitats de treball.
 • Millors condicions de vida.
 • Llibertat política i religiosa.
 • Enriquiment.
 • Educació.
 • Millor assistència mèdica.
 • Seguretat.
 • Lligams familiars.


Països amb més immigració i migració
El principal país amb més immigració és Estats Units ja que allà hi ha moltes més oportunitats de treball i d’altre banda, les empreses son d’alta qualificació i a més a més hi ha les universitats amb més prestigi.
Després d’Estats Units trobem Rússia i Alemanya amb més de 10 milions d’immigrants al seu territori.  Espanya queda en el 10é lloc la qual te una continua arribada d’immigrants per la seva situació geogràfica prop d’Àfrica i la seva proximitat amb Amèrica Llatina.
D’altre banda però, els països on hi ha més immigració il·legal son la frontera entre Mèxic i els Estats Units, Espanya, el nord d’Àfrica els Balcans i Malàisia.

·         Dades de la immigració a Catalunya
o   Principals nacionalitats estrangeresHem extret de la pàgina gencat.cat un recull de les principals nacionalitats estrangeres a Catalunya, realitzat el passat Gener de 2015. Nosaltres només ens fixarem en les 20 primeres, tot i que n’hi han fins a 40 i altres països però representen un percentatge molt baix de la població.
A Catalunya hi ha aproximadament 7.500.000 habitants dels quals 6.500.000 tenen la nacionalitat espanyola i la resta, que són aproximadament 1.000.000, tenen nacionalitat estrangera.
Com bé es pot observar en la taula, hi han 5 d’aquests 20 països que estan de color rosat, que són de la Unió Europea, i la resta són d’arreu del món, tot i que les que més predominen són el Marroc, Romania, Xina i Itàlia. La immigració d’aquestes nacionalitats és de caràcter econòmic, és més per supervivència o creuen que obtindran més recursos laborals i econòmics i millors condicions de vida.
No obstant, no tota la immigració és per tema econòmic ni per necessitat, sinó que també podem trobar països com Anglaterra, Estats Units, Alemanya… que immigren més pel fet que han de venir cap aquí perquè la seva feina comporta un continuo desplaçament cap a altres països on tenen empreses.. etc, però no per falta d’oportunitats.
o   Distribució per comarques

Aquest apartat de l’article, per tal de fer-lo més a me i per despertar més el vostre interès, l’hem realitzat només amb les comarques que trobem a la classe de 1r d’Integració Social, que són el Berguedà, el Bages, el Solsonès, l’Anoia, la Cerdanya, Osona i la Noguera. Per realitzar els gràfics hem extret les dades del gencat.cat, les quals es van actualitzar aquest passat gener i hem pogut observar que les tres comarques que tenen un nombre més elevat d’immigrants són la Noguera, en primer lloc amb un 17%, seguida de la Cerdanya amb un 15% i les comarques que en tenen menys, amb un 8% les dues, són el Berguedà i l’Anoia.
No obstant, si fa no fa, totes es situen en la mateixa mitjana d’immigrants. Llavors, respecte la nacionalitat que viuen en aquestes comarques, hem pogut observar que en totes les comarques, en general, hi ha un gran predomini de marroquins i romanesos. Respecte els marroquins, les comarques que en tenen més són, el Solsonès amb un 44,8%, l’Anoia amb un 43,8% i Osona amb un 41,4%. No obstant, a la Cerdanya, només hi ha un 5% però si que hi predomina molt la nacionalitat de Bolívia i Portugal, cosa que en les altres comarques el percentatge d’aquestes, és molt petit. D’altra banda, respecte Romania, igual que el Marroc, on hi ha un major predomini és al Solsonès amb un 26%, seguida de la Noguera amb un 35% i el Berguedà amb un 24% i la comarca que en té menys és Osona.
Respecte altres nacionalitats que predominen en aquestes comarques, seguides del Marroc i Romania, trobem que a l’Anoia i al Bages hi ha Xina; al Berguedà, Polònia i Equador; a la Cerdanya, com bé s’ha dit anteriorment, Bolívia i Portugal; a la Noguera, el Senegal i Bulgària; a Osona, el Ghana i Índia i al Solsonès, Ucraïna i Bulgària, també.


Casos recents d’immigració i migració a Europa:
§  Itàlia rescata a 1.300 immigrants en un dia al Mediterrani.
Del 1 de gener a 17 de desembre de 2014 van arribar 167.462 immigrants a Itàlia per mar a treves del canal de Sicília que separa Itàlia d’ Africà. Si ens fixem en les xifres ens poden semblar impressionants però nomes es un petit pic en una terrible estadística.
En un d’aquets rescats trobarem l’historia d’una dona de 28 anys que va deixar al seu marit i als dos dels seus fills un de 6 anys i un de 10 per intentar arribar a Europa. Aquesta dona estava embarassada i va donar llum a un nen a bord d’una de les naus de rescat (l’Etna) que esta dotada de serveis mèdics, apart aquesta dona portava en braços a la seva filla mes petita de d’un 1 i 3 mesos. Aquesta mare va arribar a terres Italianes juntament amb 400 immigrants més dels quals 1 era un cadàver: un més dels morts del Mediterrani, el mar que cada any engoleix a mes nàufrags en tot el mom segons l’agencia de les nacions unides. La imatge d’aquesta mare amb la seva filla i de part va obrir tots els informatius de les televisions.
El ministre d’interior italià insisteix que la immigració està canviant, abans eren persones que sortien per raons de econòmiques en canvi ara venen de zones de guerra i la majoria demanen asil polític.  

§  El nen que va creuar la frontera de Tarajal dins d’una maleta.
Te 8 anys, la pell negra i de constitució prima i es diu Abou, és d’originari de costa de marfil i estava mort de por i no coneixia de res a la Fatima la jove a la que havien pagat nomes per passar-lo per la frontera. Una hora més tard de que el noi obris els ulls davant de la guàrdia civil va arribar al control un home subsharia i els agents li van demanar la documentació va resultar ser de Costa de Marfil. Li van demanar d’ on venia i va dir de Marroc però que vivia a Canàries, desprès li van demanar si tenia familia a Espanya i va dir que si, una dona que estava a Europa i dos fills, seguidament li van demanar si tenia alguna foto i va dir que no, els agent li van mostrar una foto del nen i li van demanar si aquell era el seu fill pregunta a la que ella va contestar que si.
L’home quan va veure que el seu fill no havia passat la frontera es va ficar a plorar de forma desmesurada dient que ell nomes volia que el seu fill pugues viure amb ells a Canàries, no va voler declara res més, ara esta detingut es sospesos d’un delicte de tràfic de persones ja que possiblement va pagar amb aquella dona perquè coles al seu fill a Espanya dins d’aquella maleta.      

        
 
Tractat d’ Schengen:
Els acords de Schengen van ser signats el 1985 I 1990 Schengen i van entrar en vigor l’any 1995 a Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i Portugal  i més endavant, s’hi van afegir altres països de la UE, a més de Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.
Aquests acords eren per suprimir els controls fronterers amb l’objectiu de garantir la lliure circulació de béns, serveis, capitals, treballadors i viatgers. D’altra banda, les normes d’aquest espai, impliquen, a més de l’eliminació d’aquests controls, també el seu reforçament a les fronteres exteriors, l’establiment d’una política comuna sobre l’estada temporal de les persones i la col·laboració transfronterera policial i judicial. La seva adaptació és avaluada amb un qüestionari i visites dels experts de la Unió prèviament a la seva incorporació efectiva.

Fronteres internes i externes
FRONTERES INTERNES
FRONTERES EXTERNES
·         Podran creuar-se en qualsevol lloc sense que es realitzi cap tipus de control a les persones.
·         Les fronteres comunes no desapareixen, el que desapareix és el control fronterer per aconseguir la lliure circulació. Tot i així, aquests es poden posar en funcionament per qualsevol estat amb prèvia consulta amb les altres parts del contracte.
·         Només poden creuar-se pels passos fronterers i durant les hores d’obertura establertes.
·         Hi ha controls fixos que es realitzen als ports fronterers exteriors habilitats i durant les hores d’obertura establerts. Aquests poden ser sobre persones, vehicles i objectes en poder de qui creua la frontera.
·         La finalitat dels controls de les fronteres és comprovar la documentació de qui pretén creuar la frontera i detectar qualsevol tipus d’infracció; i també, prevenir amenaces per a l’ordre públic i la seguretat nacional dels estats contractants.
·         També s’estableixen controls mòbils que vigilen a totes a hores i que pretenen detectar persones no autoritzades a creuar la frontera.

Webgrafia:
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/07/actualidad/1431016348_347461.html

Eva, Mònica i Clara.