dijous, 4 d’octubre del 2018

Exclusió social

Tot el sector social, des de les administracions i des del Tercer sector, impulsa diverses accions per promoure la lluita contra la pobresa i la inclusió social que es concreten en serveis i recursos destinats a prevenir els factors d'exclusió social i a lluitar-hi en contra i a facilitar les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.
L'exclusió social es defineix com "el resultat d'un procés dinàmic d'acumulació i combinació de factors diversos de desavantatge, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus".
Les polítiques d'inclusió i cohesió socials tenen en compte que la integració social d'una persona n'exigeix el reconeixement i l'acceptació en els àmbits econòmic, laboral, social i comunitari, i en els de la ciutadania i la participació.
Tot i així, els processos de canvi social i la crisi econòmica han modificat els perfils i els límits de la vulnerabilitat i l'exclusió social. La crisi actual ha posat de manifest la pobresa i les situacions d'exclusió que viuen moltes persones. Per tant, calen mesures de resposta immediata dirigides a les persones que pateixen situacions greus de pobresa, situacions de clar desavantatge econòmic i social respecte a la resta de persones del seu entorn. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada