dissabte, 30 de maig del 2015

Promoció de la igualtat de gènere

INTRODUCCIÓ:

Durant el llarg de la història la dona a anat patint diferents formes de discriminació. Tot hi que des de la incorporació de la dona al món del treball hi ha hagut una millora d’acord amb la igualtat de gènere, malauradament avui en dia segueixen existint actes masclistes.
Cal dir que també es donen casos de maltractament o discriminació per part de dones cap al sexe contrari, però la gran majoria dels casos són de caire masclista.

Hi ha diferents factors que poden influir i contribuir a la discriminació a la dona, com per exemple:
 • La pobresa
 • La manca de recursos econòmics, socials…
 • La falta d’educació i formació
 • Provenir d’una família amb trets i costums masclistes
 • Etc.
En l’actualitat, hi ha diferents programes i institucions que lluiten contra aquest tipus de discriminació, donant recursos i mitjans per evitar, atendre o tractar aquesta problemàtica en totes les seves etapes i dimensions.
Però tot i això, és imprescindible que tothom, dones i homes, aportem el nostre grà de sorra per fer de la nostra societat, una societat d’igualtat i respecte. L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

·         Què és?
Organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l'equitat de gènere que desenvolupa l'administració de la Generalitat.
Està adscrit al Departament de Benestar Social i Família, a part de les polítiques socials també agrupa les polítiques transversals de gènere, d'infància i adolescència, de juventut, de família i d'immigració.
Una de les seves prioritats és la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per tal d'evitar qualsevol forma de discriminació.

·         On es troba?
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'ebre.

·         Què ofereix?
Atenció a les dones.
Les oficines d'informació a l'Institut Català de les Dones ofereixen:
·         Informació i orientació sobre serveis i recursos per a les dones de qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, separacions i pensions o violència masclista. Des d'aquestes oficines es facilita la informació o es deriva cap a les entitats i organismes que en són responsables.
·         Serveis gratuïts d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Les visites es concerten prèviament i per accedir al servei s'ha de trucar a l'oficina d'informació corresponent.

A més a més:
·         Convoca subvencions a entitats per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
·         Convoca subvencions per finançar les despeses derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.


 LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE A NIVELL INTERNACIONAL

L'organització governamental UNICEF, té en compte la igualtat d'oportunitats i per aixó es basa en uns criteris bàsics d'actuació: pretèn que tant els nens/es i les dones tinguin les mateixes oportunitats per desenvolupar els seus mèrits.
Treballen per garantir que tots els nens i nenes acabats de néixer comencin la seva vida de la millor manera possible per mitjà d'una atenció integrada i també que tingui en compte la igualtat de gènere.
Volen garantir una vida amb possibilitats d'educació per la preparació d'una bona vida en un futur.
UNICEF vol fer saber a les persones que treien les discriminacions de gènere, si les dones participen activament a la societat, es desenvolupa millor i és un dret lliure que han de tenir totes les persones.
S'ha de dir també que la discriminació que pateixen les nenes i les dones és un factor que condiciona molt a l'hora de la sanitat i l'educació, també de prendre decisions importants, de viure lliure de la violència i explotació.

Objectius pel 2015:
 • Impulsar els drets de la dona i la infància.
 • Matricular a les nenes en entorns educatius de qualitat i ajudar-les a mantenir-se.
 • Millora de la salud de la maternitat.
 • Oferir a les nenes un bon començament en la infància.
 • Promoure la protecció de la infància.

Objectius del Govern per la promoció d'igualtat d'oportunitats i de gènere:
 • Facilitar la incorporació a la feina de les dones, després del període de maternitat.
 • Vigilància en inspecció per la igualtat salarial.
 • Augmentar la participació femenina en tots els àmbits.
 • Estudi per millorar la flexibilització d'horaris.
 • Pla de suport a la maternitat.
 • Sistema d'informació que tingui totes les ajudes estatals, autonòmiques i locals.
 • Pla per facilitar la mobilitat a les víctimes de violència de gènere.         
- S'ha fixat un dia que es diu: El dia internacional de la dona (8 de març).
Perquè la societat doni les mateixes oportunitats a les dones que als homes independentment del gènere de la persona. Simplement fer veure a la gent que s'ha de tractar igual a la dona amb els mateixos drets.

- En conclusió per promoure la igualtat de gènere i oportunitats es fa a partir de la publicitat. En campanyes publicitàries de tot tipus, per exemple: anuncis de la televisió i ràdio amb imatges i frases raonables , comprensives i emotives, també la publicitat de la ràdio, en revistes... Des de un principi s'ha de mentalitzar a la gent des de centres educatius i centres sanitaris per tal que la societat tingui interioritzat que una dona i un home són iguals. També deixant a part, raça, religió...
 COM A CONCLUSIÓ:

La discriminació a la dona, ve de molt temps enrere. Sempre s'havia associat a la dona, a la funció de cuidadora dels fills i persones grans de la família, a l'encarregada de fer les tasques de casa i en general de satisfer les necessitats de l'home.
Mica en mica el grup femení, ha anat prenent força i s'ha reivindicat per tal de reclamar els seus drets en la societat. Tot i haver millorat notablement la situació de les dones en la societat en general, avui en dia encara hi ha cultures molt masclistes i que no han evolucionat en aquest aspecte.
La igualtat entre gèneres és, un terme que encara no s'ha aconseguit en la seva totalitat i s'ha de fer un avanç important per trencar hàbits, rutines, creences i tradicions que encara ara estan molt arrelades als costums i pensaments de les persones.
Com a membres de la societat és la nostra responsabilitat lluitar contra la discriminació i és el nostre deure promocionar la igualtat de gènere per tal de millorar la situació i fer que les futures generacions entenguin una realitat diferent basada en la igualtat entre totes les persones i en el respecte cap als demés. Només així podrem evitar diferenciacions, ja siguin en l'àmbit laboral, familiar o social, entre els dos sexes.

Karen, Marta G. i Judith

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada